Споменици природе

Панчево има пет споменика природе
Град Панчево има пет споменика природе на својој територији.
То су: Ивановачке аде, Парк природе „Поњавица“, Црвенолисна буква у Омољици, Два стабла белог јасена код Долова и Панчевачке аде.