Јавни конкурси

Јавни конкурси Туристичке организације града Панчева

Јавни конкурси расписују се и оглашавају по потреби и у складу са прописима који регулишу ову област.