Јавне набавке

Погледајте које су јавне набавке актуелне...
Јавне набавке расписују се и оглашавају у складу са Законом о јавним набавкама и важећим прописима који регулишу ову област.