info@visitpancevo.rs

пишите нам

+381 13 333 399

позовите нас

Војводе Петра Бојовића 2

наша адреса

Паркинг

Информишите се о паркинг зонама и ценама паркирања у Панчеву

Паркинг места у граду су подељена у три зоне: I, II и III зону, и све три зоне су обухваћене СМС системом плаћања.

Плаћање паркинга у зонама се врши слањем СМС поруке која садржи регистарски број на следеће бројеве:

9131 – прва зона (максимално време задржавања 120 минута)
9132 – друга зона (максимално време задржавања 240 минута)
9133 – трећа зона (цео дан)
9134 – трећа зона (сат)

Свака зона има и паркинг места за возила особа са инвалидитетом.

Паркинг служба одржава паркинг места у граду и врши наплату паркинга на јавним паркиралиштима. Паркинг места у граду су подељена у три зоне: I, II и III зону, и све три зоне су обухваћене СМС системом плаћања. Свака зона има и паркинг места за возила особа са инвалидитетом.

Паук сервис обавља послове уклањања непрописно паркираних возила по налогу СУП-а и комуналне инспекције. Возила се чувају и издају по уплати власника, на адреси Новосељански пут бб. Радно време Паук сервиса је од 07-21 часова, осим суботом и недељом када је радно време од 07-15.

Паркинг зоне у Панчеву

 

Плаћање паркинга у зонама се врши куповином паркинг карата или слањем СМС-а. Путем СМС-а се врши слањем СМС поруке на која садржи регистарски број на следеће бројеве:

9131 – прва зона (максимално време задржавања 120 минута)

9132 – друга зона (максимално време задржавања 240 минута)

9133 – трећа зона (цео дан)

9134 – трећа зона (сат)

Право на претплатну карту имају она физичка и правна лица која имају пријаву пребивалишта односно седиште предузећа унутар једне од зона и да се возило води на подносиоца захтева. Потребна документација за физичка лица: лична карта и саобраћајна дозвола. За правна лица: извод из АПР-а не старији од 6 месеци, потврда о ПИБ-у, уговор о закупу или куповини локала унутар зоне. Ова карта се издаје на минимум месец дана и важи за неограничено паркирање унутар зоне за коју се подноси захтев, а максимум до истека регистрације.

Право на претплатну карту имају сва физичка и правна лица са пребивалиштем односно седиштем предузећа на територији града Панчева.

Право на повлашћену паркинг карту за особе са инвалидитетом за зону по слободном избору имају лица који имају пребивалиште на територији града Панчева, и којима је ос стране надлежног органа града Панчева признато право на знак приступачности. Повлашћена паркинг карта се може издати искључиво за возило у својини подносиоца захтева. Подносиоцем захтева сматра се:

1. пунолетно инвалидно лице
2. родитељ, старалац или усвојилац, који са инвалидним лицем живи у заједничком домаћинству (за малолетна лица и лица лишена пословне способности).

Право на сезонску повлашћену паркинг карту имају физичка лица која немају пребивалиште на територији града Панчева или на територији Републике Србије, а долазе у посету код лица која имају пребивалиште на подручју неке од паркинг зона.

Ова карта се издаје на период од једног месеца. За издавање сезонске повлашћене паркинг карте потребно је: фотокопија личне карте власника возила, фотокопија саобраћајне дозволе, фотокопија личне карте лица код кога подносилац захтева долази у посету, изјава лица које прима посету да ће подносилац захтева боравити код њега.

Контрола плаћања паркинга се врши:

– радним даном од 07 до 21 час
– суботом од 07 до 14 часова

Радно време канцеларије са странкама (отварање и продужење месечних паркинг карата,

продаја паркинг картица, рекламације, итд):

– радним даном од 8 до 19 часова
– суботом од 8 до 14 часова

ПАРКИНГ СЕРВИС РЕКЛАМАЦИЈЕ:
Рекламацију/приговор на издату дневну карту корисник услуге подноси:
– Лично, у просторијама РЈ „Паркинг сервис“ (услужни центар) ЈКП “Хигијена“ Панчево, у улици Димитрија Туцовића 5;
– Путем поште на адресу предузећа – Цара Лазара 57, 26000 Панчево;
– Путем имејла: parking.servis@jkphigijena.co.rs;
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ/ПРИГОВОРА ЈЕ 8 (ОСАМ) ДАНА ОД ДАНА ИЗДАВАЊА ДНЕВНЕ КАРТЕ.

ПАРКИНГ СЕРВИС
Димитрија Туцовића 5, Панчево
Тел. Паркинг сервиса: 013/351-549
Тел. сервиса Паук: 013/314-857
parking.servis@jkphigijena.co.rs