info@visitpancevo.rs

пишите нам

+381 13 333 399

позовите нас

Војводе Петра Бојовића 2

наша адреса

Парк природе „Поњавица“ настањује 40 врсти птица

Парк природе „Поњавица“ налази се у Јужном Банату, на ободу Панчевачке депресије, удаљен свега око 15 км од Панчева, а простире се на територији два насељена места, Омољице и Банатског Брестовца.

Парк природе обухвата средњи ток Поњавице који има очуване карактеристике водотока равничарских предела и приобалне остатке влажних станишта. Водоток са својом околином представља прибежиште разним врстама биљака и животиња чија су станишта уништена регулацијом вода.

Површина овог парка је око 300 хектара а заштитна зона око Поњавице износи око 600 хектара.

Парком природе „Поњавица“ је проглашена 1995. године

Парком природе Поњавица је проглашена 1995. године а категорисана је III категоријом заштите. Највећа површина парка природе припада III категорији али су присутне и I и II.

Као највредније подручје овог парка у смислу заштите сматра се острво површине нешто мање од 1 хектара у Омољичком делу парка.

Крајем 2015. године Скупштина града Панчева поверила је управљање парком природе „Поњавица“ – ЈКП „Зеленило“ Панчево.

Дужина тока Поњавице под заштитом је око 10 километара

Дужина тока Поњавице који је под заштитом износи око 10 км. Амбијенталну одлику парка природе Поњавица карактерише јединственост сталне водене површине и контраст стрме леве и ниске десне обале које омеђује корито реке са мозаичним распоредом биљних заједница воденог, барско-мочварног и шумског типа вегетације.

Посебан квалитет овом типу екосистема даје просторна смена шумског зеленила, жбунастих дрвећа и грмља, стабала воћкарица, као и непосредна близина два насеља и постојеће викенд зоне. Ова разноврсност представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта.
Посебан печат богатству природних појава Поњавице даје присуство „вруља“ односно издани дуж леве обале водотока. Оне одржавају константан квалитет воде и спречавају делимично залеђивање воде.

Поњавица је дом више ретких биљних и животињских врста

Поњавица је дом многим биљним и животињским врстама, од којих су неке изузетно вредне и под заштитом су државе. Строго заштићене биљне врсте су мала ресина, водена папрат а заштићене: шиљата оштрица, Табернемонтанова зука, жабокречина,…

Када су животињске врсте у питању изузетно ретка код нас је Јужнобанатска врста мрава која насељава отворена пешчарска станишта поред река која су повремено плављена.

Строго заштићена врста рибе је златни караш а међу сисарима – видра.

Једна од највећих вредности парка је обиље разних врста птица

Једна од највећих вредности овог парка природе јесте управо обиље разних врста птица од којих су неке под заштитом.

Оне су најчешће скривене од очију посетилаца, због чега је ЈКП „Зеленило“ изградило осматрачницу која омогућава несметано посматрање птица и других врста не угрожавајући њихове активности претераним приближавањем станишту.

Поњавица је посебно важна због присуства мешовите колоније чапљи, затим ждрала, барског петлована, еје мочварице, белобрке чигре и других.

Поњавица је станиште великог броја птица


Током зимских периода северни и североисточни ветрови доносе дуготрајне кише а лети изненадне пљускове. Такви климатски и рељефни услови омогућавају опстанак бројним биљним и животињским врстама које спадају у ред угрожених и налазе се на листи Црвене књиге угрожених врста.

Река Поњавица припада Црноморском сливу и у њој живи 20 врста риба које припадају фамилијама Esocidae, Cyprinidae и др. Поред 100 биљних врста подручје парка настањује и 40 врста птица и то посебно гнездарица али и јастреб, корморан, као и заштићене животињске врсте ласица и твор.

Релативно близу града са многобројним местима за одмор и рекреацију представља право место за опуштање а посебно погодује риболовцима и представља један од најбољих подручја за пецароше у непосредној близини. Посебно је погодно подручје за еколошко-образовни полигон. Кретање моторним чамцима по језеру није дозвољено.

https://youtu.be/LGfXW22m7mU

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Последње објаве
Ознаке (тагови) на сајту:
dozvole za čamce (2) nikola stoilković (3) pančevo (2) polaganje u pančevu (2) turistička organizacija pančevo (3) Панчево (6) Туристичка организација града Панчева (11) александар стевановић (3) банатски брестовац (2) вајфертова трка (2) вожње катамараном (3) дани вајферта (5) дом културе иваново (2) дочек нове године (4) златна дирка (2) иваново (4) катамаран панука (6) културни центар панчево (2) купалиште (2) летњи дани (2) летњи програм (3) манифестација (2) манифестација дани вајферта (4) манифестација летњи дани (2) марко гуран (2) музеј железнице (2) народни музеј панчево (4) наутички туризам (2) никола стоилковић (12) омољица (2) панука (2) паркови панчева (3) плажа на дунаву (2) плажа на тамишу (3) плажа у качареву (2) споменик природе (2) туристичка организација панчево (7) улица новогодишње чаролије (4) улична трка (2) фестивал хармонике (2) шта видети у панчеву (2) шта обићи (3) шта обићи у панчеву (2) језеро у качареву (2) јосип вебер (2)