info@visitpancevo.rs

пишите нам

+381 13 333 399

позовите нас

Војводе Петра Бојовића 2

наша адреса

Ивановачка ада: станиште бројних животињских врста заштићених као природне реткости

Град Панчево има неколико споменика природе на својој територији, а један од њих су Ивановачке аде.

Речна ада на Дунаву у близини насеља Иванова, стављена је под заштиту као споменик природе 2009. године и сврстана у III категорију заштите као значајно природно добро.

Лети је Ивановачка ада пуна посетилаца

Споменик природе „Ивановачка ада“ стављена је под заштиту ради очувања малог остатка некадашњих плавних природних шума дунавских ада, специфичног састава и структуре, коју чине популације аутотехнотих топола и врба високих естетских и еколошких вредности, а које представљају станиште субандемичним и реликтним врстама флоре и животињским врстама заштићеним као природне реткости, као што су орао белорепан, зелена жуна, водомар, које представљају национално и међународно заштићене биљне и животињске врсте.

„Ивановачка ада“ налази се на око 20 км од Панчева

Специјални резерват природе „Ивановачка ада“ налази се на само 20 км од Панчева, а са својим шумским заједницама је остатак некадашњих плавних шума које су доминирале дунавским адама.

Овде живе многе ретке биљне и животињске врсте прилагођене специфичним условима влажних станишта, а представља и станиште бројних животињских врста заштићених као природне реткости. Једна од природних реткости је и орао белорепан чије се гнездо налази управо овде.

Шума у оквиру „Ивановачке аде“

Очување оваквих природних споменика омогућује „поглед у прошлост“, у природне ритске шуме Подунавља, које се у комплексу садашњих еколошких услова више не могу спонтано вратити. Значајно је присуство жутењице (панонски субендем), који насељава влажна газишта и пашњаке, рубове пољских путева, ниске обале, делимично заслањена станишта, и дивље винове лозе која у флори Војводине постаје све ређа.

Споменик природе „Ивановачка ада“ има еколошки значај у функцији очувања влажних станишта карактеристичних за речне аде, на којима живе многе биљне и животињске врсте прилагођене специфичним станишним условима.

Ивановачка ада има важан еколошки значај

Функционалност и биолошка разноврсност шумских екосистема плавних подручја, као и еколошког коридора реке Дунав, чврсто је повезана са очувањем преосталих фрагмената природне шумске вегетације на Дунаву.

Флора и фауна природног добра указују на велики значај за очување биодиверзитета подручја. Висок степен изворности огледа се у карактеристичном скупу врста, као реликтиним врстама флоре.

На целукупној површини Споменика природе “Ивановачка ада” успостављен је режим заштите, са ограниченим и строго контролисаним коришћењем природних ресурса, те се активности на овом простору могу вршити у мери која омогућава унапређивање стања и презентацију природног добра без последица по његову природну вредност.

„Ивановачка ада“ је један од најпознатијих риболовних и излетничких терена у околини Панчева

Споменик природе „Ивановачка ада“ представља један од најпознатијих риболовних и излетничких терена у околини Панчева. Улаз у Ивановачки дунавац, познат је као добар терен за риболов, који је преграђен каменим насипом, због чега, при малом водостају улаз није плован, као и доњи крај Ивановачког дунавца, који служи као зимовник за бродове, њиме се може доћи чамцем до села Иваново, удаљено на 2,5 км од зимовника.
Управљање заштићеним природним добром „Ивановачке аде” поверено је ЈП „Војводинашуме”, односно Шумском газдинству „Банат” из Панчева.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Последње објаве
Ознаке (тагови) на сајту:
dozvole za čamce (2) nikola stoilković (3) pančevo (2) polaganje u pančevu (2) turistička organizacija pančevo (3) Панчево (6) Туристичка организација града Панчева (11) александар стевановић (3) банатски брестовац (2) вајфертова трка (2) вожње катамараном (3) дани вајферта (5) дом културе иваново (2) дочек нове године (4) златна дирка (2) иваново (4) катамаран панука (6) културни центар панчево (2) купалиште (2) летњи дани (2) летњи програм (3) манифестација (2) манифестација дани вајферта (4) манифестација летњи дани (2) марко гуран (2) музеј железнице (2) народни музеј панчево (4) наутички туризам (2) никола стоилковић (12) омољица (2) панука (2) паркови панчева (3) плажа на дунаву (2) плажа на тамишу (3) плажа у качареву (2) споменик природе (2) туристичка организација панчево (7) улица новогодишње чаролије (4) улична трка (2) фестивал хармонике (2) шта видети у панчеву (2) шта обићи (3) шта обићи у панчеву (2) језеро у качареву (2) јосип вебер (2)